BIOPEX 2 studie
studie

Endeldarmkanker: BIOPEX-2 studie

Onderzoek naar het effect van een nieuwe sluitingsmethode na het verwijderen van endeldarmkanker

Namens het BIOPEX-2 team heten wij u welkom op de officiële website.

In de BIOPEX-2 studie willen wij een nieuwe manier van sluiten van de wond die ontstaat na het verwijderen van endeldarmkanker onderzoeken. Het doel is om door middel van deze nieuwe sluitingstechniek het aantal wondinfecties bij patiënten die deze operatie ondergaan te verminderen.

Op deze website kunt u als patiënt of als professional aanvullende informatie vinden over het onderzoek. Het maximale aantal deelnemende patiënten is inmiddels bereikt. Dat betekent dat patiënten niet meer mee kunnen doen aan de studie en dat er niet meer geïncludeerd kan worden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de studiecoördinator Saskia Kreisel.

 

(Foto's van links naar rechts: drs. S.I. Kreisel, drs. S. Sharabiany, dr. G.D. Musters, dr. R. Hompes en prof. dr. P.J. Tanis)


De BIOPEX-2 studie wordt uitgevoerd op initiatief van het Amsterdam UMC - locatie AMC:
                 De onderstaande Nederlandse ziekenhuizen doen mee aan de BIOPEX-2 studie:


Het onderstaande buitenlandse ziekenhuis doet mee aan de BIOPEX-2 studie: 


Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: https://www.ccmo.nl/ 

Register CCMO: NL65461.018.18